1e Diëtisten en Mondhygiënisten Congres

Congres : 24 november 2017

Op 24 november organiseert Science for Health voor het eerst een congres voor zowel diëtisten als mondhygiënisten! 

Informeer jij als diëtist wel eens naar de mondgezondheid van diabetespatiënten? En wat weet jij als mondhygiënist over de voedingsadviezen bij diabetes? Op het eerste gezicht lijken deze vragen misschien niet zo relevant maar in de zorg voor diabetici zijn er veel raakvlakken!

Wat is de connectie tussen het immuunsysteem, het microbioom en diabetes? Welke mechanismen zijn aan het werk en wat betekent dit voor de behandeling door de diëtist en de mondhygiënist?

Beide beroepsgroepen kunnen signaleren, doorverwijzen, samenwerken én kennis delen. De diabetespatiënt profiteert zo optimaal!

 

Meer weten?

Vraag de bijscholing
'Darmmicrobiota en probiotica: meer dan bacteriën' aan!