Disclaimer

Privacy statement

Science for Health is de wetenschappelijke afdeling van Yakult Nederland B.V. Het stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van probiotica en (darm)gezondheid, en informeert gezondheidsprofessionals over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Yakult Nederland B.V. vindt het belangrijk om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens op het moment dat je onze website bezoekt.

 

Wij respecteren jouw  privacy en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

 

De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, onder andere de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking zijn: Yakult Nederland B.V. al dan niet tezamen met Yakult Europe B.V. Yakult Nederland B.V. is gevestigd te Amstelveen aan de Handelsweg 59 H (1181 ZA). Yakult Europe B.V. is gevestigd te Almere aan de  Schutsluisweg 1 (1332EN).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door jouw gedane verzoeken en in het kader van relatiebeheer. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, meedoet aan een wedstrijd of een enquête invult dan worden de gegevens die je aan ons verstrekt, verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor je de gegevens heeft verstrekt. Publiek toegankelijke informatie die je online (op sociale media, op fora, etc.) en offline (bijvoorbeeld, artikelen) achterlaat of actief verstrekt, kunnen eveneens - mits dat is toegestaan - door ons worden verwerkt. Deze informatie wordt verzameld in het kader van relatiebeheer, om je interesses vast te leggen en om je attitude tegenover Yakult in het bijzonder en probiotica in het algemeen te peilen. De door ons over jou verzamelde gegevens worden bijgehouden in een persoonlijk profiel.  

 

Je gegevens worden door ons verwerkt voor direct marketingdoeleinden als je hebt gegeven op de hoogte te willen blijven van onze producten en activiteiten. Wij kunnen op basis van de informatie in je persoonlijk profiel meer op jou (bijvoorbeeld) interesses gebaseerde informatie toesturen.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en  klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitschakelen via je browser. 

Bezoekanalyse met gebruik van analytische cookies

Via onze website wordt tevens een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google vanwege analyses die op het bezoek van onze site worden gemaakt. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en door Google opgeslagen. 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden op al dan niet gepersonaliseerde wijze willen informeren over de producten en activiteiten van Yakult. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekken van uw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers (bijvoorbeeld, IT –dienstverleners, call centers, andere derde dienstverleners) waarmee wij samenwerken en/of die welke diensten of producten aan ons leveren. Ook kunnen je persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten die deel uitmaken van de Yakult groep. Verder kunennen wij je persoonsgegevens ook aan politiediensten en /of gerechtelijke overheden verstrekken indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Inzage, correctie en gegevens verwijderen

Je kunt ons per e-mail of per brief laten weten dat je jouw persoonsgegevens die wij over jou verwerken in wilt zien. Als er in het door ons verstrekte overzicht onjuistheden zitten, dan kun je jouw gegevens door ons laten wijzigen of laten verwijderen. Ook kun je ons kosteloos laten weten dat je niet (meer) benaderd wilt worden - al dan niet op uw persoonlijke interesses gebaseerde informatie - over onze producten en actualiteiten door dit te melden via onderstaand adres:  

Yakult Nederland B.V.

Antwoordnummer 138 1180 WB Amstelveen  

Of stuur een e-mail naar info@scienceforhealth.nl    

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen aan de privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd.